Dotacja na rozwój technologii rozpoznawania języka gestów

Instytucje rządzowe dostrzegły potencjał branży gier komputerowych. Rezultatem tego jest konkurs GAME INN zorganizowany przez Narodowy Instytut Badań i Rozwoju w ramach Projektu Operacyjnego Inteligenty Rozwój. Spectral Games znalazł się w gronie zwycięzców i otrzymał środki na projekt badawczy związanych z tworzeniem innowacyjnej technologii rozpoznowania języka gestów w środowiski wirtualnej rozszerzonej rzeczywistości. Głównym celem projektu jest stworzenie technologii języka gestów, który będzie rozpoznawany przez istniejące urządzenia VR i AR. Technologia rozpoznawania języka symbolicznego opierać się będzie o analizę rzeczywistych gestów gracza w trójwymiarze. Otworzy to drogę do stworzenia interfejsów nowej generacji.