Stworzenie technologii rozpoznawania języka symbolicznego w obszarze wirtualnej rzeczywistości i rzeczywistości rozszerzonej.

Spectral Games Spółka Akcyjna realizuje projekt:

„Stworzenie innowacyjnej technologii rozpoznawania języka symbolicznego w obszarze wirtualnej rzeczywistości i rzeczywistości rozszerzonej jako podstawowego elementu interfejsu użytkownika oraz jej implementacja w przykładowej grze”.

Podstawowym celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii rozpoznawania języka symbolicznego w obszarze wirtualnej rzeczywistości i rzeczywistości rozszerzonej przeznaczonej na najnowsze urządzenia wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (wykorzystujące technologię VR/AR). Wyżej wymieniony język symboliczny oparty na innowacyjnym systemie analizującym rysowane przez gracza w realnym świecie symbole 3D będzie umożliwiał tworzenie innowacyjnych systemów interfejsu użytkownika i innowacyjnych systemów gameplayowych.

GŁÓWNY CEL PROJEKTU:

Efekt ten zostanie uzyskany za pomocą stworzenia skończonego zestawu „podsymboli 3D” należących do języka symboli 3D, z których będzie można tworzyć´ sekwencje bardziej złożonych symboli oraz opracowanie systemu rozpoznającego je z duża skutecznością.
Wykorzystanie skończonych zestawów „podsymbolli 3D” pozwoli na łatwiejsze rozpoznawanie całych symboli 3D oraz umożliwi „uczenie systemu” (projektowanie nowych symboli 3D, które będą automatycznie rozpoznawane, z dostępnych znaków podsymboli ).
Moduł będzie umożliwiał czatowanie w grach i programach VR bez użycia dodatkowych urządzeń´ wejścia ( i interfejsu odczuwalnego dla jego użytkownika). Najcenniejszym rezultatem projektu nie będzie jednak sama gra, lecz rozpoznawalny przez system (dedykowany dla większości wyposażonych w kontrolery i wchodzących właśnie na rynek urządzeń VR/AR język symboliczny jako fundament nowego, całkowicie innowacyjnego i „zwirtualizowanego” interfejsu z punktu widzenia jego użytkownika. Tenże interfejs, oraz stanowiący jego podstawę język symboliczny, Wnioskodawca zamierza wykorzystać w szeregu innych produkcji, zarówno autorskich, jak i produkowanych na licencji bądź na zlecenie osób trzecich – zgodnie z przyjętą dotychczas strategią rozwoju. Finalnym rezultatem projektu będzie więc gra oparta na technologii rozpoznawania języka symbolicznego gestów 3D, wykorzystująca w całkowicie odmienny sposób kontrolery jako metodę komunikacji gracza ze środowiskiem gry.

Wartość projektu: 2 017 665.00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 1 464 914.88 zł.

 

 

Stworzenie warstwy tłumaczącej sygnały dostarczane w różnej formie na jeden, ustalony zestaw sygnałów umożliwiający odseparowanie systemu analizy od warstwy sprzętowej oraz implementacji na danej platformie.

1. Analiza sygnałów dostarczanych przez różne urządzenia.
2. Definicja znormalizowanych parametrów sygnału użytecznego dla wszystkich platform.
3. Opracowanie systemu unifikującego sygnały.

loga_unia

Spectral Games Spółka Akcyjna realizuje projekt:

„Pozyskanie zewnętrznego dofinansowania na będącej w trakcie przekształcenia spółki Spectral Games Sp z o.o. poprzez emisję akcji i wprowadzenie ich na rynek NewConnect”.

Przedmiotem projektu jest zapewnienie usług doradczych w celu pozyskania finansowania poprzez emisje nowych akcji spółki Spectral Games i ich późniejsze wprowadznenie na rynek NewConnect. 

 

loga_unia