logo

POŚWIĘCILI ŻYCIE OBRONIE ŚWIĘTEGO GRAALA

„Nieustraszenie stać na straży wiary i honoru”

„Bronić praw bezbronnych i niewinnych”

– Wezwania Tempariuszy

Knightfall AR  jest doświadczeniem rozszerzonej rzeczywistości, które rozgrywa się w czasach Zakonu Templariuszy. Rycerze Zakou, usiłują ochronić miasto Acre i bezcenny Święty Graal, przed siłami wroga. Sprawdź swoją zręczność i koordynacje pokonując tyle oddziałów ile zdołasz nim wróg sforsuje mury twierdzy.

icon_IOS_knightfall_2_180

KEY FEATURES 

Leveraging Apple’s newest technology to create an experience right on your table!

Highly immersive experience as you physically move around the battlefield.

Engaging actions allow you destroy bridges, shoot arrows and take out enemy catapults.

Learn about this fascinating time in history as you collect coins which provide facts about various soldiers and weapons.

C9315193-435B-4B66-8A72-28CFCB0B6BDC(1)