Spectral Games pracuje nad innowacyjnym projektem stworzenia technologii rozpoznawania języka symbolicznego w obszarze wirtualnej rzeczywistości i rzeczywistości rozszerzonej.  Język symboli zostanie użyty jako podstawowy element interfejsu użytkownika w grze.

Obecnie zakończyliśmy pierwszy etap tego projektu. Czego efektem jest powstanie warstwy tłumaczącej sygnały dostarczane w różnej formie na jeden, ustalony zestaw sygnałów umożliwiający odseparowanie systemu analizy od warstwy sprzętowej oraz implementacji na danej platformie.

W skład tego etapu wchodziły poniższe zadania:

1. Analiza sygnałów dostarczanych przez różne urządzenia.
2. Definicja znormalizowanych parametrów sygnału użytecznego dla wszystkich platform.
3. Opracowanie systemu unifikującego sygnały.

Projekt jest współfinansowany ze źródeł Unii Europejskiej w ramach programu GameINN. Więcej o projekcie można przeczytać w zakładce Dotacje.