PROJEKT UE

Spectral Games Spółka Akcyjna realizuje projekt:

„Stworzenie innowacyjnej technologii rozpoznawania języka symbolicznego w obszarze wirtualnej rzeczywistości i rzeczywistości rozszerzonej jako podstawowego elementu interfejsu użytkownika oraz jej implementacja w przykładowej grze”.

Podstawowym celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii rozpoznawania języka symbolicznego w obszarze wirtualnej rzeczywistości i rzeczywistości rozszerzonej przeznaczonej na najnowsze urządzenia wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (wykorzystujące technologię VR/AR). Wyżej wymieniony język symboliczny oparty na innowacyjnym systemie analizującym rysowane przez gracza w realnym świecie symbole 3D będzie umożliwiał tworzenie innowacyjnych systemów interfejsu użytkownika i innowacyjnych systemów gameplayowych.

REALIZACJA PROJEKTU:

Efekt ten zostanie uzyskany za pomocą stworzenia skończonego zestawu „podsymboli 3D” należących do języka symboli 3D, z których będzie można tworzyć´ sekwencje bardziej złożonych symboli oraz opracowanie systemu rozpoznającego je z duża skutecznością. Wykorzystanie skończonych zestawów „podsymbolli 3D” pozwoli na łatwiejsze rozpoznawanie całych symboli 3D oraz umożliwi „uczenie systemu” (projektowanie nowych symboli 3D, które będą automatycznie rozpoznawane, z dostępnych znaków podsymboli ). Moduł będzie umożliwiał czatowanie w grach i programach VR bez użycia dodatkowych urządzeń´ wejścia ( i interfejsu odczuwalnego dla jego użytkownika).

Najcenniejszym rezultatem projektu nie będzie jednak sama gra, lecz rozpoznawalny przez system (dedykowany dla większości wyposażonych w kontrolery i wchodzących właśnie na rynek urządzeń VR/AR język symboliczny jako fundament nowego, całkowicie innowacyjnego i „zwirtualizowanego” interfejsu z punktu widzenia jego użytkownika. Tenże interfejs, oraz stanowiący jego podstawę język symboliczny, Wnioskodawca zamierza wykorzystać w szeregu innych produkcji, zarówno autorskich, jak i produkowanych na licencji bądź na zlecenie osób trzecich – zgodnie z przyjętą dotychczas strategią rozwoju. Finalnym rezultatem projektu będzie więc gra oparta na technologii rozpoznawania języka symbolicznego gestów 3D, wykorzystująca w całkowicie odmienny sposób kontrolery jako metodę komunikacji gracza ze środowiskiem gry.

Wartość projektu: 2 017 665.00 zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 1 464 914.88 zł.